Teori og hørelære

TEORI OG HØRELÆRE

BEGYNDERE

En grundig og systematisk indføring i den basale musiktoeri for dig, der ønsker et solidt musikteoretisk fundament.

Sideløbende med teorien vil vi arbejde med praktiske hørelære øvelser som fx aflytning af harmonier og intervaller, rytmisk og tonal notation, nodelæsning mm.


EKSTRA

Der skal påregnes en ekstraudgift til anskaffelse af en teoretisk grundbog.